FireStop Nordic

Firestop Nordic har med baggrund i træindustrien udviklet og patent anmeldt et nyt produkt, som kan anvendes til både brandimprægnering af træ og andre sugende materialer og desuden anvendes som tilsætning i slukningsvand til traditionel brandslukning.

Brandimprægnering

Beskyt dit byggeri mod brand – anvend FIRESTOP. En forebyggende brandbekæmpelse er afgørende, når der skal opføres et nybyggeri. FIRESTOP 11 er derfor et naturligt valg, da materialer behandlet med FIRESTOP ikke kan antænde og dermed beskytter byggeriet mod brandskader.

Brandslukning

FIRESTOP 22 anvendes til brandslukning og blandes i vandet til traditionel brandslukning. Dette forbedrer slukkeeffekten og sikrer et bedre arbejdsmiljø for brandfolkene, da det mindsker udviklingen af sundhedsskadelig røg og partikler samt mindsker risikoen for efterbrand.

© 2014 FireStop Nordic ApS . Udarbejdet af: UNIQUEPIXELS